ವಿಭಾಗದ ಮಾಹಿತಿ

ಪರಿಯೋಜನಾ ರಚನಾ ವಿಭಾಗದ ಮಾಹಿತಿ

ಅ) ಈ ವಿಭಾಗವು ಕೆಳಗಿನ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ನೋಡಲ್ ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.

       1.ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.

 1. ತೋಟಗಾರಿಕೆ.
 2. ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ.
 3. ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ.
 4. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ.
 5. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ.
 6. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ(ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ)
 7. ಇ-ಆಡಳಿತ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ಆ)ವಿಭಾಗದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು:
 • ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಡತಗಳಿಗೆ/ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡುವುದು.
 • ನೋಡಲ್ ಇಲಾಖೆಗಳ ಎಂಪಿಕ್ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು.
 • ನೋಡಲ್ ಇಲಾಖೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಗಳು ನಡೆಸುವ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.
 • ನೋಡಲ್ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಸಲು ನೆರವು ನೀಡುವುದು.
 •  ನೋಡಲ್ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ನೆರವು ನೀಡುವುದು
 •  ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಸಭೆ/ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು.                                                                                                                                                                                                                                                               ಇ)ವರದಿಗಳು: ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ,ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕ್ರೋಢಿಕರಣಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುವುದು.                                                                                                     ಈ)ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ- 11: ಸುಸ್ಥಿರ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸದರಿ ಗುರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲು ಸಮನ್ವಯ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 13-05-2019 03:31 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin