ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವರದಿಗಳು

 

ಕ್ರ.ಸಂ. ವರ್ಷ ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್
1 2013-14 ಕನ್ನಡ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ 32.2 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
2 2014-15 ಕನ್ನಡ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ 41.5 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
3 2015-16 ಕನ್ನಡ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ 29 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
4 2016-17 ಕನ್ನಡ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ 41.6 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
5 2017-18 ಕನ್ನಡ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ 19.1 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
6 2018-19 ಕನ್ನಡ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ 9 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
7 2019-20 ಕನ್ನಡ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ 70.4 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್‌

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 05-03-2020 12:56 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin