ಇಲಾಖೆಯ ವಿಭಾಗಗಳು

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್ ಕೋಡ್  ಕಚೇರಿ  ಫ್ಯಾಕ್ಸ್  ವಿಳಾಸ 
1 ಶ್ರೀ. ಜಾನಕೀರಾಮ್‌ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರ) planningpfr@gmail.com 080 22353867
22032194
9901896814
  ಯೋಜನೆ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಾಗ (ಪಿ.ಎಫ್.ಆರ್.ಡಿ.‌), ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ
2 ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಎಸ್.ಶಂಕರ್‌ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು pdkssda@gmail.com 080 22340985/986   ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎ.), ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ
3 ಶ್ರೀ. ಕೆ. ನಾರಾಯಣ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು planninghdddirector@gmail.com 080 22353860
22032197/2855,2739
  ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ (ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಡಿ.), ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ
4 ಶ್ರೀಮತಿ. ಕಲ್ಪನಾ ಎಸ್.ಕೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರು directorpmi1@gmail.com 080 22353873
22032607
 
ಯೋಜನೆ, ಸಂಯೋಜನಾ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಭಾಗ (ಪಿ.ಎಮ್.ಐ.), ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ
5 ಶ್ರೀ. ಗುರುರಾಜ ರಾವ್‌ ನಿರ್ದೇಶಕರು dirdpd@nic.in 080 22353886/ 2193,2930
9686569396
  ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ (ಡಿ.ಪಿ.ಡಿ), ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ
6 ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಪಾದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರ) pf_division@rediffmail.com 080 22354553/2628
9880831031
  ಪರಿಯೋಜನಾ ರಚನಾ ವಿಭಾಗ (ಪಿ.ಎಫ್.ಡಿ), ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ
7 ಶ್ರೀ ಬಸನಗೌಡ ನಿರ್ದೇಶಕರು directoradn@gmail.com 080 22032508,
22353869,
9902681155
  ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ (ಎ.ಡಿ.ಬಿ.), ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ
8 ಶ್ರೀ. ಕೆ. ನಾರಾಯಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರ) dirme.planning@gmail.com 080 22353864/2192,2184   ಜನಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ವಿಭಾಗ (ಎಮ್.‌ & ಇ.), ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ
9 ಶ್ರೀ ಬಸನಗೌಡ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ) keapd2011@gmail.com 080 9448105490   ಕರ್ನಾಟಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಕೆ.ಇ.ಎ.), ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ
10 ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಪಾದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ppdplanning@gmail.com 080 22370286, 2608    ಸಂಪೂರ್ಣ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ (ಪಿ.ಪಿ.ಡಿ.), ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ
11 ಶ್ರೀ. ಚಿಕ್ಕಸುಬ್ಬಯ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರ) sdp.planning@gmail.com 080 8884333323   ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃ‍ದ್ಧಿ ಕೋಶ (ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ.), ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ
12 ಶ್ರೀ. ರಫೀ ಅಹಮದ್‌ ಎಂ.ಎಸ್‌. ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ds-plg@kar.gov.in 080 9845182536   ಆಡಳಿತ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 11-10-2019 05:15 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin