ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಹೆಸರು

ದಿನಾಂಕ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಗಾತ್ರ

1

ಸಿ.ಓ.ಡಿ.ಆರ್. ಕುರಿತಾದ ಸಂದರ್ಶನ ಕುರಿತಾದ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಸಂವಾದ

 21/05/2020

3.60 ಎ೦ಬಿ

2

ಸಿ.ಓ.ಡಿ.ಆರ್. ಕುರಿತಾದ ಸಂದರ್ಶನ ಕುರಿತಾದ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಸಂವಾದ

04/06/2020    178 ಕೆಬಿ
3

ಸಿ.ಓ.ಡಿ.ಆರ್. ಕುರಿತಾದ ಸಂದರ್ಶನ ಕುರಿತಾದ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಸಂವಾದ

18/07/2020 500 ಕೆಬಿ
4

ಸಿ.ಓ.ಡಿ.ಆರ್. ಕುರಿತಾದ ಸಂದರ್ಶನ ಕುರಿತಾದ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಸಂವಾದ

12/08/2020 917 ಕೆಬಿ
5

ಸಿ.ಓ.ಡಿ.ಆರ್. ಕುರಿತಾದ ಸಂದರ್ಶನ ಕುರಿತಾದ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಸಂವಾದ

12/09/2020 182 ಕೆಬಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 28-09-2020 02:13 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin