ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳು (ವಿಡಿಯೋ)

ಕ್ರ,ಸಂ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ

ಗಾತ್ರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

01

ರಿಕ್ಕಿ ಕೇಜ್ ರವರ ಭೂಮಿಗೀತೆಗಳು (01)

86.6 mb

ವೀಡಿಯೊಗಳು

02

 ರಿಕ್ಕಿ ಕೇಜ್ ರವರ ಭೂಮಿಗೀತೆಗಳು (02)   73.1 mb ವೀಡಿಯೊಗಳು 

03

ರಿಕ್ಕಿ ಕೇಜ್ ರವರ ಭೂಮಿಗೀತೆಗಳು (03) 87 mb ವೀಡಿಯೊಗಳು

04

ರಿಕ್ಕಿ ಕೇಜ್ ರವರ ಭೂಮಿಗೀತೆಗಳು (04) 96.1 mb ವೀಡಿಯೊಗಳು

05

ರಿಕ್ಕಿ ಕೇಜ್ ರವರ ಭೂಮಿಗೀತೆಗಳು (05) 10.4 ವೀಡಿಯೊಗಳು

 

ಕ್ರ,ಸಂ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ

ಗಾತ್ರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

01

ಎಸ್.ಡಿ.ಜಿ ಥೀಮ್‌ ವಿಡಿಯೊ 

7.21 mb

ವೀಡಿಯೊಗಳು

02

 ಪೋಷಣೆ ವಿಡಿಯೊ  19.7 mb ವೀಡಿಯೊಗಳು

03

 ಕೋಟಿ ಸಸಿ ನಾಟಿ 7.21 mb   ವೀಡಿಯೊಗಳು

04

 ಕಸ ಗೋಲ್‌ 12  19.3 mb  ವೀಡಿಯೊಗಳು

05

 ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ 19.5 mb  ವೀಡಿಯೊಗಳು 

06

ನೀರು 19.0 mb ವೀಡಿಯೊಗಳು

07

ಶಿಕ್ಷಣ 19.8 mb ವೀಡಿಯೊಗಳು

08

ಹಂಚಿ ತಿನ್ನಿರಣ್ಣ 10.7 mb ವೀಡಿಯೊಗಳು

09

ಕಸ ಹಾಕಬೇಡಿ 16.9 mb  ವೀಡಿಯೊಗಳು

10

ಮಹಿಳಾ Vo-I 19.2 mb  ವೀಡಿಯೊಗಳು

11

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 10 mb ವೀಡಿಯೊಗಳು

12

ಡಾ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ ,  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ ರವರ  ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ , SDG 5 ರ ವೀಡಿಯೋ 15.9 mb ವೀಡಿಯೊಗಳು

13

ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾಹಿನಿ ಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೂಟ್ಟಲಾದ  ಸಂದರ್ಶನದ ಕುರಿತಾದ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿ ಎಸ್.ಡಿ.ಜಿ ಡಾ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್, ಭಾ ಆ ಸೇ, ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ 10 mb ಆಡಿಯೊಗಳು

14

ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ ೫ , ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ , ದೊಮ್ಮಲೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಡಾ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್, ಭಾ ಆ ಸೇ, ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ 19 mb ವೀಡಿಯೊಗಳು

15

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ ೧೨ 1.84 mb ವೀಡಿಯೊಗಳು

16

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ ೯

17.3 mb ವೀಡಿಯೊಗಳು

17

ಸಾಗರ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಕುರಿತಾದ ವೀಡಿಯೋ, ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ ೧೨,೧೩&೧೪

7.36 mb, 9.09 mb ವೀಡಿಯೊಗಳು1ವೀಡಿಯೊಗಳು2

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 02-03-2020 02:43 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin